Prihvatilište Padinska Skela
Mužjaci
Ukupno pasa za usvajanje: 19