Prihvatilište PIK Zemun
Mužjaci
Ukupno pasa za usvajanje: 85